INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd är viktigt för Oddsprofit.se och vi respekterar ditt privatliv.

I detta dokument beskrivs hur vi använder och behandlar din personliga information, samt hur vi använder cookies. Det förklarar också hur du kan komma i kontakt med oss, om du har frågor angående din personliga information eller cookies.

Oddsprofit.se erbjuder online bokningsrelaterade tjänster genom sin egen hemsida, samt genom andra online-plattformar såsom partners hemsidor och sociala medier. Följande information gäller för alla nämnda plattformar. Det kan hända att Oddsprofit.se genomför ändringar av reglerna för dataskydd och cookies, så titta regelbundet in på denna sida för att hålla dig ajour med uppdateringarna. Om du inte kan acceptera dessa regler för dataskydd och cookies, bör du upphöra med att använda våra tjänster.

Dataskydd

Vilka sorters personliga uppgifter använder Oddsprofit.se?

När du upprättar ett abonnemang, blir du tillfrågad om ditt namn och e-postadress. Du blir också tillfrågad om ditt telefonnummer och betalningsinformation.

Varför samlar, använder och delar Oddsprofit.se din personliga information?

Det kan också finnas andra tillfällen då vi kan behöva få kontakt med dig via e-post, telefon eller sms beroende på vilken information du har lämnat till oss. Det kan finnas flera skäl till detta: Vi kan behöva få svar på, samt hantera önskemål och frågor från dig i förhållande till ditt abonnemang.

Marknadsundersökningar: Vi ber ibland våra kunder om att delta i våra marknadsundersökningar. Alla personliga uppgifter som du ger oss i detta sammanhang kommer endast att kunna användas med ditt samtycke.

Förbättring av tjänster: Sedan använder vi personliga uppgifter för analytiska ändamål med syfte att förbättra tjänsterna, användarupplevelsen samt funktionalitet och kvalitet hos våra tjänster.

Rättsväsendet: Vi delar personuppgifter med lagstiftande myndigheter i den utsträckning lagen kräver eller om det är absolut nödvändigt för att kunna förhindra, upptäcka eller anmäla kriminella handlingar och svindleri.

Cookies
En cookie är en liten mängd data som placeras i en webbläsare på din dator eller mobila enhet från en hemsida. Dessa regler för personliga uppgifter och cookies gäller för cookies och liknande teknologier (härefter hänvisas dessa samlat som “cookies”).

Varför används cookies?

Hemsidor har inget minne. När du surfar omkring på en hemsidas olika sidor, kommer inte de olika sidorna att känna igen dig som samma användare. Cookies gör att du känns igen över hemsidans alla sidor. Cookies används huvudsakligen till komma ihåg vilka val du har gjort. Dessa val kan t.ex. vara dina sökkriterier.

De ombesörjer också för att du blir igenkänd när du kommer tillbaka till en hemsida.
Har alla cookies samma funktion?

Nej, det finns olika sorters cookies och olika sätt att använda dem på. Cookies kan kategoriseras allt efter deras funktion, livstid och som har placerat dem.

Hur används cookies?

Vår hemsida använder följande cookie-typer:
Teknisk cookie: Vi försöker ge våra besökare en avancerad och användarvänlig hemsida som automatiskt anpassas till deras behov och önskemål. För att uppnå detta använder vi tekniska cookies till att visa dig vår hemsida, ombesörjer att den fungerar korrekt, gör ditt användarkonto, loggar in dig, samt hanterar och administrerar dina bokningar.

Dessa tekniska cookies är absolut nödvändiga för att vår hemsida skall fungera ordentligt.
Funktionella cookies: Vi använder också funktionella cookies till att komma ihåg dina preferenser och till att hjälpa dig använda vår hemsida effektivt och på ett lämpligt sätt. Dessa funktionella cookies är inte absolut nödvändiga för hemsidans funktioner men de ger en bättre funktionalitet för dig och förbättrar din upplevelse.

Analytiska cookies: Vi använder dessa cookies till att få insikt i det sätt som våra besökare använder hemsidan på, samt till att få reda på vad som fungerar och inte, att optimera och förbättra hemsidan och säkerställa att vi fortsätter vara intressanta och relevanta. Den information vi samlar in, omfattar vilka sidor du har tittat på, vilka sidor du kommer ifrån och utgångssidor du lämnar, vilken plattformstyp du har använt, datum och tidsstämpel samt upplysningar om det antal klickningar du har gjort på en given sida, dina musrörelser och bläddringsaktivitet, vilka sökord du har använt samt den text du har knappat in medan du har använt vår hemsida.

Vi använder även analytiska cookies som en del av våra marknadsföringskampanjer online för att få reda på hur användarna interagerar med vår hemsida efter att de har fått en viss reklam online, vilket kan inkludera reklam på tredjeparts hemsidor.

Hur länge är Oddsprofit.se-cookies aktiva?

De cookietyper vi använder har varierande livstider. Den längsta livstid vi ger några av dem är 5 år, vilket räknas från ditt senaste besök på sidan. Du kan radera alla cookies på din webbläsare när som helst.

Hur kan en Oddsprofit.se-cookie kännas igen?

Du hittar våra cookies i dina webbläsarinställningar.

Vem har tillgång till Oddsprofit cookiedata?

Det är bara Oddsprofit.se, som har tillgång till Oddsprofit.se-cookies.

Hur kan du administrera dina cookie-preferenser?

Med hjälp av webbläsarinställningarna i t.ex. Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome, kan du ställa in vilka cookies du vill acceptera och vilka du vil avvisa.

Hur du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. Du kan även använda ”Hjälp”-funktionen i din webbläsare för att hitta de inställningar du behöver.

Om du väljer, att cookies inte skall accepteras, kan det hända, att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på vår hemsida.

Säkerhet

Vilka säkerhetsprocedurer använder Oddsprofit.se sig av för att skydda dina personliga uppgifter?

Vi arbetar i överensstämmelse med EUs lag om dataskydd, vilket vill säga, att vi följer rimliga procedurer för att förebygga oauktoriserad tillgång och missbruk av personlig information.

Vi använder lämpliga affärssystem och procedurer för att skydda och säkra den personliga information du ger oss. Endast auktoriserad personal har tillgång till personlig information i sitt dagliga arbete.

I händelse av att dina kreditkortuppgifter är en nödvändig del av bokningsprocessen, förvaras dessa i maximalt 10 dagar hos oss. Därefter raderas din kreditkortinformation antingen permanent eller förblir i vårt system som krypterad data i syfte att upptäcka bedrägerier. Detta gäller om du inte har valt att förvara dina kreditkortoplysningar i ditt personliga konto.

I detta fall förvaras dina kreditkortoplysningar som krypterad data, men utan de sista fyra siffrorna i kreditkortsnumret.
Barn

De tjänster och den rådgivning som Oddsprofit.dk erbjuder, är inte avsedda för barn under 18 år. Om vi skulle få information från ett barn under 18 år, förbehåller vi oss rätten att radera denna.

Kontakt

Hur kan du kontrollera den personliga information du har lämnat till Oddsprofit.se?

Du har alltid rätt att se de personliga uppgifter vi har om dig. Du kan begära en översikt över dina personliga uppgifter genom att skicka e-post till oss på info@oddsprofit.dk. Skriv ”Förfrågan om personlig information” på ämnesraden i e-brevet samt bifoga en kopia av ditt ID-kort för att hjälpa oss hålla oauktoriserade individer borta från att få tillgång till dina personliga uppgifter.

Skulle den information vi har om dig vara inkorrekt, uppdaterar den gärna på din anmodan. Om du inte vill använda dig av Oddsprofit.se tjänster längre. Du kan deaktivera ditt abonnemang när som helst genom att logga in på ditt konto på Oddsprofit.se hemsida. Anmodanden om att uppdatera, blockera eller avlägsna personliga data kan ske genom att skicka e-post till info@oddsprofit.se

Det kan dock finnas tillfällen då det är nödvändigt för oss att bevara viss information. Det kan t.ex. vara av juridiska eller administrativa skäl såsom dokumentation eller för att upptäcka aktiviteter som relaterar till bedrägerier.

OSP Group IVS
Gothersgade 21, 2
1123 København K
info@oddsprofit.dk

CVR: 36969059